Poprawna pisownia

wyczekanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy czekanie

Niepoprawna pisownia