Niepoprawna pisownia

howanej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chowanej

Poprawna pisownia