Poprawna pisownia

wychylić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyhylić

Niepoprawna pisownia