Poprawna pisownia

jakość

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jakoźć

Niepoprawna pisownia