Niepoprawna pisownia

wybiurczy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wybiórczy

Poprawna pisownia