Niepoprawna pisownia

wy razisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyrazisz

Poprawna pisownia