Niepoprawna pisownia

wy mieszać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wymieszać

Poprawna pisownia