Niepoprawna pisownia

wy liczona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyliczona

Poprawna pisownia