Niepoprawna pisownia

wy czekiwanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyczekiwanie

Poprawna pisownia