Niepoprawna pisownia

wy czekany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyczekany

Poprawna pisownia