Niepoprawna pisownia

wy czekani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyczekani

Poprawna pisownia