Poprawna pisownia

wtenczas

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w tenczas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w ten czas

Niepoprawna pisownia