Poprawna pisownia

wtargnęło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w targnęło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ftargnęło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wtargneło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w targneło

Niepoprawna pisownia