Poprawna pisownia

wszechwiedzący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wszech wiedzący

Niepoprawna pisownia