Niepoprawna pisownia

wszech wiedzący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wszechwiedzący

Poprawna pisownia