Poprawna pisownia

wstążki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w stążki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wstąszki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wstąrzki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wstonżki

Niepoprawna pisownia