Poprawna pisownia

półtorej godziny

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie półtorej godziny odnosi się do okresu czasu, który upłynął od danego zdarzenia, lub który ono zajęło. Opisuje dziewięćdziesiąt minut. Liczebnik półtora oznacza bowiem jeden i pół, a wywodzi się z języka staropolskiego.
Półtorej godziny to prawidłowa wersja tego określenia. Można ją uargumentować zasadą mówiącą, że liczebnik ułamkowy półtora w połączeniu z rzeczownikami rodzaju żeńskiego zawsze przyjmuje formę półtorej. Słowo godzina ma właśnie rodzaj żeński.

Przykłady poprawnej pisowni

Półtorej godziny temu przyjechała do nas koleżanka mojej mamy i od tej pory nie mogą przestać plotkować.
Przez ostatnie półtorej godziny oglądał filmiki w Internecie, co nie spodobało się jego ojcu.
Tomek był bardzo zniecierpliwiony, gdyż czekał na lekarza w przychodni od półtorej godziny.


Niepoprawna pisownia

półtora godziny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pułtorej godziny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pułtora godziny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

półtorejgodziny

Niepoprawna pisownia