Niepoprawna pisownia

inblanko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

in blanko

Poprawna pisownia, znaczenie: polska forma zwrotu, w przeciwieństwie do pisowni oryginalnej dopuszczalna w grach, mimo to we wszystkich innych sytuacjach sugerujemy użycie zapisu in blanco.

Poprawna pisownia

in blanco

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie tyczy się czeku lub wekslu, który w momencie wystawienia (podpisania przez wystawcę) nie posiada co najmniej jednego z ustawowych elementów (najczęściej oznacza to brak oznaczenia remitenta, kwoty, daty płatności – elementy te powinny być uzupełnione przez posiadacza weksla przed przedstawieniem do zapłaty). Zwyczajowo oznacza dokument zawierający wyłącznie podpis wystawcy i poza tym niewypełniony.


Niepoprawna pisownia

inblanco

Niepoprawna pisownia