Niepoprawna pisownia

wrucili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wrócili

Poprawna pisownia