Niepoprawna pisownia

gotujerz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gotujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gotójesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gotujeż

Niepoprawna pisownia