Niepoprawna pisownia

wólgarna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wulgarna

Poprawna pisownia