Poprawna pisownia

wojsko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

woisko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wojzko

Niepoprawna pisownia