Niepoprawna pisownia

byle byście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bylebyście

Poprawna pisownia