Niepoprawna pisownia

wniedzielę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w niedzielę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wniedziele

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

we niedzielę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w niedziele

Niepoprawna pisownia