Niepoprawna pisownia

niedostrzega

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dostrzega

Poprawna pisownia