Poprawna pisownia

włączyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włanczać

Niepoprawna pisownia