Niepoprawna pisownia

wkówam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wkuwam

Poprawna pisownia