Niepoprawna pisownia

wjerzowcu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wieżowcu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wierzowcu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjeżowcu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wieszowcu

Niepoprawna pisownia