Niepoprawna pisownia

wjenc

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

więc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wienc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wiendz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

więdz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjęc

Niepoprawna pisownia