Poprawna pisownia

wyrządzili

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy rządzili

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyrzondzili

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyżądzili

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyżondzili

Niepoprawna pisownia