Poprawna pisownia

wierch

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wierh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjerch

Niepoprawna pisownia