Niepoprawna pisownia

mitologja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mitologia

Poprawna pisownia, znaczenie: dziedzina nauki skupiająca się na badaniu mitów, również całość zbioru mitów ludu lub grupy społecznej, tworzący religię tego ludu.