Niepoprawna pisownia

wielo-krotne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wielokrotne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wielo krotne

Niepoprawna pisownia