Niepoprawna pisownia

cosiódmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co siódmy

Poprawna pisownia