Poprawna pisownia

wiąże

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wionże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wiąrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wiąsze

Niepoprawna pisownia