Niepoprawna pisownia

wiater

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wiatr

Poprawna pisownia