Niepoprawna pisownia

nie dyspozycja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedyspozycja

Poprawna pisownia