Niepoprawna pisownia

wdranża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wdraża

Poprawna pisownia