Niepoprawna pisownia

wczasie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w czasie

Poprawna pisownia