Poprawna pisownia

wciąż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wcionrz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wciąrz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wciąsz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wcionż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wcionsz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w ciąż

Niepoprawna pisownia