Poprawna pisownia

warunek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

warónek

Niepoprawna pisownia