Poprawna pisownia

wariantu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

warjantu

Niepoprawna pisownia