Niepoprawna pisownia

w zględy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

względy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wzglęty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzglendy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w zglendy

Niepoprawna pisownia