Poprawna pisownia

w zanadrzu

Poprawna pisownia, znaczenie: używane w zwrocie „mieć coś w zanadrzu”, oznaczającym mieć coś w pogotowiu, co w odpowiedniej chwili można ujawnić.


Niepoprawna pisownia

w zanadżu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wza nadrzu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzanadrzu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w za na drzu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w za nadrzu

Niepoprawna pisownia