Niepoprawna pisownia

w tórować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wtórować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wturować

Niepoprawna pisownia