Niepoprawna pisownia

mniejrza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mniejsza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mniejża

Niepoprawna pisownia