Niepoprawna pisownia

w styd

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wstyd

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wstyt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fstyd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wztyd

Niepoprawna pisownia