Niepoprawna pisownia

w skórał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wskórał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wskurał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzkórał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w skurał

Niepoprawna pisownia