Poprawna pisownia

niemałego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie małego

Niepoprawna pisownia