Poprawna pisownia

zawróci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za wróci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawruci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wruci

Niepoprawna pisownia